.

.

Privacy policy


Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelő neve:      Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő
Székhelye:                   9021 Győr, Káptalandomb 13.
E-elérhetősége:         info@hotelcollis.hu
Képviselője:                 dr. Cseh Sándor Igazgató


A Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő (székhely: 9021 Győr, Káptalandomb 13., továbbiakban „Szervezet”) az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az általa nyújtott szálláshelyszolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait:

 

1. Szálláshely-foglalással kapcsolatos adatkezelés

1.1. A Szervezet az Ön szálláshelyfoglalás során megadott személyes adatait szálláshelyfoglaltságának ellenőrzése, valamint szálláshely biztosítása céljából kezeli.

1.2. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

1.3. A Szervezet a szálláshelyfoglalás kapcsán kezelt személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

1.4. Az adatkezelés időtartama az elévülési idő eltelte.

 

2. Szálláshelyre történő bejelentkezés során kezelt személyes adatok

2.1. A Szervezet az Ön személyes adatait szálláshely elfoglalása, biztosítása céljából kezeli.

2.2. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

2.3. A Szervezet a szálláshelyre történő bejelentkezés során kezelt személyes harmadik személy részére nem adja át.

2.4. Az adatkezelés időtartama elévülési idő eltelte.

 

3. Idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettsége teljesítése során történő adatkezelés

3.1. A Szervezet az Ön személyes adatait az idegenforgalmiadó-fizetési kötelezettség teljesítése céljából kezeli.

3.2. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

3.3. A Szervezet a személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az illetékes önkormányzat részére adja át.

3.4. Az adatkezelés időtartama az adójogi elévülési idő eltelte.

 

4. Reggeli biztosításával kapcsolatos személyes adatok kezelése

4.1. A Szervezet az Ön személyes adatait reggeli biztosítása céljából kezeli.

4.2. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

4.3. A Szervezet a személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

4.4. Az adatkezelés időtartama az adójogi elévülési idő eltelte.

 

5. Online bankkártyás fizetéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése

5.1. A Szervezet az Ön online bankkártyás fizetés során megadott személyes adatait a szállás ellenértékének a szállásfoglalás során történő kiegyenlítése céljából kezeli.

5.2. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

5.3. A Szervezet az online bankkártyás fizetéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a CIB Bank Zrt. számlavezető bankja részére adja át.

5.4. Az adatkezelés időtartama az elévülési idő eltelte.

 

6. Parkolóhely biztosításával kapcsolatos adatkezelés

6.1. A Szervezet az Ön parkolóhely-igénylés során megadott személyes adatait a parkolóhely biztosítása céljából kezeli.

6.2. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

6.3. A Szervezet a parkolóhely igénylésével kapcsolatban kezelt személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

6.4. Az adatkezelés időtartama parkolóhely biztosításának időtartama.

 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni a vagyonkezelokozpont@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján, postai levélben vagy személyesen.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Szervezet kezeli-e a személyes adatait.

Amennyiben kérése a személyes adatai másolatának kiadására is irányul, a Szervezet azokat az Ön rendelkezésére bocsátja.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Szervezet indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

7.4. Törléshez való jog

A Szervezet, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Szervezetre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Szervezet, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Szervezet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

7.5.  Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Szervezetnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 

8. Jogsértés kezelése

Személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén a következő lépéseket teheti:

8.1. Kapcsolatba léphet a Szervezettel a következő e-mail címen: vagyonkezelokozpont@gmail.com; vagy

8.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) fordulhat.